Euro Centrum Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 42
61-332 Poznań

Sekretariat

tel: (+48 61) 8710 954
fax: (+48 61) 8710 975

Wynajem powierzchni magazynowych oraz biurowych

tel: (+48 61) 8710 921

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000022176
NIP 777-00-00-821
Kapitał zakładowy 3.168.000,00 zł